T r á i c â y H u c ơ t c á c n ô n g t r i c h t l ư n g

C â u c h u y n đ n g s a u n h n g n g ư i l à m n ê n T r á i n g t

Tham quan trang trại có Hướng Dẫn Viên & thưởng thức trái cây tươi mát tại vườn. Đặt tour để được phục vụ tốt nhất.

 

V M X Ư Ơ N G

Mỹ Xương là một thương hiệu Việt Nam. chuyên sản xuất – phân phối các loại thực phẩm sạch và sản phẩm hữu cơ đến người tiêu dùng Việt.

Sản phẩm của Mỹ Xương phong phú, đa dạng, đáp ứng nhiều sở thích & nhu cầu khác nhau . 

Bộ sưu tập

N h n g T r á i n g t c a c h ú n g t ô i

Vùng nguyên liệu của công ty đã trải dài suốt 16 tỉnh thành Việt Nam với hơn 40 mã sản phẩm theo mùa, hơn 100 HTX – Hộ gia đình thành viên thường xuyên hợp tác.

Since 2014, được 700 siêu thị – cửa hàng Trái cây, Thực phẩm cao cấp tin dùng

HIẾU KHÁCH

C á c t r a n g t r i c a M X ư ơ n g l u ô n s n s à n g m c a đ ó n k h á c h t i c h ơ i , t h a m q u a n , t r i n g h i m q u y t r ì n h s n x u t a n t o à n & l ư u g i n h n g t r i n g h i m v u i v k h ó q u ê n .